Nederlandse Ambassade in Londen, Verenigd Koninkrijk

Wat wij doen

Wat doet de Nederlandse Ambassade in Londen? Graag laten we hier zien welke bijdrage de ambassade levert aan de hand van wat cijfers.

Samen werken circa 60 collega’s voor Nederland aan het volgende:

1. Paspoorten, visa en andere burgerzaken:

 • De ambassade geeft circa 24.000 paspoorten uit per jaar. Dat is te vergelijken met de hoeveelheid van een stad als Maastricht.
 • De ambassade verstrekt ongeveer 16.000 visa per jaar aan mensen van ongeveer 130 verschillende nationaliteiten.
 • Daarnaast geeft de ambassade ook zo'n 600 noodpaspoorten en laissez-passer documenten per jaar uit.
 • Ambassademedewerkers brengen tweemaal per jaar bezoeken aan ongeveer 160 Nederlandse gedetineerden in gevangenissen door het hele VK.

2. Voor het Nederlands bedrijfsleven:

 • De ambassade is direct verantwoordelijk voor het genereren van €48 miljoen aan investeringen per jaar uit of via het VK in Nederland, die leiden tot een gemiddelde van 385 arbeidsplaatsen in Nederland.
 • Wij assisteren MKB's, eenmansbedrijven en grote organisaties bij meer dan 500 handelsvragen en marktonderzoeken per jaar.
 • De ambassade organiseert jaarlijks zo'n 60 bedrijfsbezoeken en handelsmissies.

3. Vertegenwoordigen van Nederland en haar belangen bij de Britse regering, in de (internationale) politiek en bij het Britse publiek:

De Rijksoverheid behartigt Nederlandse belangen in de wereld via bilaterale en multilaterale contacten. Internationale betrekkingen versterken de economische positie van ons land en bevorderen de welvaart, stabiliteit en veiligheid in andere regio’s. Nederland is gebaat bij internationale afspraken waaraan landen zich verbinden, zodat zij op basis van die afspraken vanuit een gelijke uitgangspositie samenwerken. Een beschrijving van de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en het Verenigd Koninrijk vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wij behartigen de Nederlandse belangen bij de Britten op uiteenlopende dossiers zoals Europese samenwerking, de Icesave-zaak, nucleaire veiligheid, ontvoeringen, piraterij, en het vredesproces in het Midden-Oosten.
 • We zorgen informatie-uitwisseling met de Britten op zaken als veiligheid en defensie, politiesamenwerking, drugssmokkel en mensenhandel.
 • De ambassade organiseert elk jaar ongeveer 40 ambtelijke, ministeriële en Koninklijke bezoeken aan het VK.
 • De ambassade ondersteunt zo'n 80 Nederlandse militairen die in het VK gestationeerd zijn en organiseert 45 oefeningen en trainingsmissies van Nederlandse militairen in het VK.
 • Wij onderhouden contacten met een netwerk van duizenden invloedrijke personen en organisaties (NGO’s, maatschappelijke organisaties, kerken, universiteiten, parlementariërs en andere invloedrijke personen).

4. Het op de kaart en in de markt zetten van Nederlandse cultuur in het VK:

 • De ambassade organiseert jaarlijks minstens 150 culturele evenementen door het hele VK: van bijdrages aan de London Fashion Week en de Edinburgh Fringe, tot aan het stimuleren van literatuur in Noord-Ierland en popmuziek in Londen.
 • Wij ondersteunen per jaar meer dan 500 Nederlandse kunstenaars, orkesten en andere culturele organisaties.
 • De ambassade ontvangt in Londen elk jaar meer dan 80 groepen van Nederlandse studenten, universiteiten of stichtingen.
 • Wij representeren, assisteren en promoten Nederland via verschillende digitale kanalen, zoals de website (meer dan 500.000 unieke bezoekers per jaar) en de verschillende accounts op sociale media (Twitter, Facebook, LinkedIn etc.) van zowel de ambassade als haar medewerkers.