Nederlandse Ambassade in Londen, Verenigd Koninkrijk

Formulieren

Hieronder kunt u de verschillende formulieren die u nodig kunt hebben voor uw paspoort- of identiteitskaartaanvraag downloaden.

Aanvraagformulier Er is een standaard aanvraagformulier voor het aanvragen van alle typen paspoort, identiteitskaart of nooddocument. Voor elk aan te vragen document dient er een formulier te worden ingevuld.

Vertaling aanvraag formulier Deze vertaling kunt u gebruiken naast het aanvraagformulier. U dient het Nederlandse aanvraagformulier in te vullen. 

Verklaring van vermissing (c2) en vertaling Dit formulier dient u in te vullen en in te leveren bij een aanvraag van een nieuw document wanneer (een van) uw document(en) verloren of gestolen is. 

Toestemmingsverklaring voor een aanvraag van een minderjarige Wanneer een van de personen die het gezag heeft over het kind het aanvraagformulier niet kan ondertekenen, kan in plaats daarvan dit toestemmingsformulier worden ingevuld en ingeleverd. Belangrijke informatie over toestemmingsverlening en het in persoon aanwezig zijn van gezaghebbende ouder(s) vindt u hier

Verklaring van burgerlijke staat Wanneer men voor de eerste keer een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvraagt voor een kind, worden bewijsstukken gevraagd met betrekking tot de burgerlijke staat van de ouders op de dag van (de registratie van) de geboorte.  Een van deze documenten is een volledig ingevulde en ondertekende verklaring van burgerlijke staat.