Nederlandse Ambassade in Londen, Verenigd Koninkrijk

Internationale kinderontvoering

Is uw kind zonder uw toestemming door de vader of moeder meegenomen naar het buitenland? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA). De Ca IKA kan helpen bij het terughalen van het kind als het jonger dan 16 jaar is en de achtergebleven ouder het gezag over het kind heeft.

Wat de Ca IKA doet

Elk land dat het Haags Kinderontvoeringsverdrag heeft ondertekend, heeft een Centrale autoriteit. Deze Centrale autoriteiten coördineren bij het oplossen van internationale kinderontvoeringen. Is een kind ontvoerd naar een land dat het Haags Kinderontvoeringsverdrag heeft ondertekend? Dan kan de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA, een instantie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie) onder andere:

  • Uitzoeken waar het kind in het buitenland verblijft. De Nederlandse Ca IKA neemt daarvoor contact op met de Ca in het buitenland. De buitenlandse Ca probeert dan het kind te vinden. Lukt dit niet, dan kan de Ca hulp inroepen. Bijvoorbeeld door de lokale politie en justitie in te schakelen.
  • Terugkeer van het kind regelen. De buitenlandse Ca neemt contact op met de ontvoerende ouder om de terugkeer te regelen. Lukt dit niet, dan kan de achtergebleven ouder een rechtszaak in het buitenland laten starten. Dit loopt via de buitenlandse Ca. Beslist de rechter dat het kind terug moet naar Nederland, dan kunnen de ouders dit samen regelen. Lukt dit na uitspraak van de rechter ook niet? Dan regelt de Nederlandse Ca IKA samen met de buitenlandse Ca de terugkeer van het kind.

Landen die niet aangesloten zijn bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag hebben geen Ca. Is uw kind ontvoerd naar een land zonder Ca? Dan neemt de Nederlandse Ca IKA contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie schakelt vervolgens de lokale Nederlandse ambassade of het consulaat in. Die biedt dan een 'verzoek om teruggeleiding aan' bij de lokale autoriteiten. Meestal is het noodzakelijk om in het land waarnaar het kind is ontvoerd een rechtszaak te beginnen.

Meer informatie over hulp en de werkwijze van de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden? Download het Informatieblad Internationale kinderontvoering.

Ontvoering melden bij de Ca IKA

Is uw kind zonder uw toestemming door de vader of moeder meegenomen naar het buitenland? Meld de ontvoering dan bij de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA). Dien hiervoor een verzoek in om uw kind terug te halen naar Nederland. U kunt eventueel ook een e-mail sturen.

Kind ontvoerd naar Nederland?

Is uw kind zonder uw toestemming door de vader of moeder vanuit het buitenland meegenomen naar Nederland en woont u in een land dat is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag? Dan kunt voor advies terecht bij de lokale Centrale autoriteit (Ca). Deze neemt dan contact op met de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. De Ca IKA ontvangt dan een verzoek om terug geleiding van het kind naar het buitenland. Woont u in een land dat niet is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag? Dan is er geen lokale Centrale autoriteit. Neem dan direct contact op met de Nederlandse Ca IKA of het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Advies over internationale kinderontvoering

Voor vragen over internationale kinderontvoering kunt u terecht bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO). Centrum IKO biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan mensen die in aanraking komen met (dreigende) internationale kinderontvoering. Ook hebben zij een overzicht van in internationale kinderontvoeringszaken gespecialiseerde advocaten. Het Centrum IKO kan u ook doorverwijzen naar de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS).

Ontvoering melden bij de politie

U kunt bij een ontvoering ook aangifte doen bij de politie. De politie kan dan het kind en eventueel de ontvoerende ouder helpen opsporen. Dit gebeurt in overleg met de Officier van Justitie en de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA).

Rechtsbijstand

Ouders in kinderontvoeringszaken kunnen aanspraak maken op rechtsbijstand. Neem voor meer informatie contact op met de Raad voor Rechtsbijstand, de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden of het Centrum Internationale Kinderontvoering.