Nederlandse Ambassade in Londen, Verenigd Koninkrijk

Watermanagement

De geschiedenis van Nederland is een geschiedenis van watermanagement en landwinning. Het is een geschiedenis van samenwerking, van uitvinden en heruitvinden, van experimenteren en innoveren.

Klimaatverandering, groeiende economieën en urbanisatie vormen een bedreiging voor de delta populatie van de wereld. Steeds meer mensen leven in kwetsbare steden in laaggelegen gebieden. Biljoenen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Nederland beschikt over intensieve ervaring, kennis en technologie om deze uitdagingen aan te gaan. Als het aankomt op watermanagement, heeft Nederland een wereldwijde reputatie opgebouwd, of het nu gaat om te weinig water of juist te veel, of niet schoon genoeg.

Nederland is een laaggelegen, welvarende en dichtbevolkte delta, die kwetsbaar is voor overstromingen. Nederland heeft door de eeuwen heen uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in het vinden van kwalitatieve en duurzame oplossingen om de delta’s te beschermen.

Diezelfde positie van laaggelegen delta met drie grote rivieren maakt Nederland de maritieme en watermanagement hub of Europe. Nederland is in het bijzonder zeer sterk op de gebieden van waterbouwkunde, preventie van overstromingen, funderingstechnologie en infrastructuur.

Recente overstromingen in het Verenigd Koninkrijk
Naar aanleiding van de recente overstromingen in het VK hebben onze overheden de mogelijkheden besproken voor de Nederlandse en Britse autoriteiten om ideeën en ervaring uit te wisselen om zo de toekomstige weerbaarheid van het VK tegen overstromingen te vergroten. Nederlands innovatief onderzoek, gecombineerd met de praktische operationele ervaring van het VK is een waardevolle basis voor kennisuitwisseling.

Meer informatie over het werk van de ambassade op het gebied van watermanagement vindt u op onze Engelstalige pagina