Nederlandse Ambassade in Londen, Verenigd Koninkrijk

Onderwijs

Onderwijs in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is onderverdeeld in 4 landsdelen: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. In Engeland is het Engelse onderwijssysteem van toepassing. In Wales en Noord-Ierland wordt grotendeels het Engelse systeem gebruikt met enkele uitzonderingen. Schotland kent een eigen onderwijssysteem, dat afwijkt van het Engelse.

De leerplicht in Engeland loopt van 5 tot 16 jaar. Het Engelse staatsonderwijs is in principe gratis tot 19 jaar. Dit geldt ook voor burgers uit Nederland of andere Europese landen. Sommige ouders geven er de voorkeur aan om hun kinderen naar privé scholen te sturen. Deze privé-scholen brengen een jaarlijkse 'fee' – eigen bijdrage in rekening. Er zijn ongeveer 2300 privé scholen in Engeland en gemiddeld 7% van alle leerplichtigen volgt onderwijs aan een privé-school.

Het onderwijssysteem is onderverdeeld in 3 stadia:

  • primary education – primair ofwel basisonderwijs tot 11 jaar
  • secondary education – voortgezet of secondair onderwijs tot 16 jaar
  • tertiary education – voortgezet, beroepsonderwijs en hoger onderwijs vanaf 16 jaar

Staatsscholen volgen het National Curriculum. Dit curriculum wordt bepaald door de overheid en vormt de basis van het onderwijssysteem. Het is opgezet om alle kinderen de kans te geven de vaardigheden te leren die ze in hun leven nodig hebben. Het National Curriculum geeft weer wat leerlingen moeten leren, via welke methoden geleerd moet worden en op welk niveau. In Engeland en Wales is het curriculum opgesplitst in 4 stadia, verdeeld over primair (basis)onderwijs (Key stage 1,2 ) en secondair onderwijs (Key stage 3,4).

Staatsscholen worden door de onderwijsafdeling van de gemeente , de Local Education Authority and Learning and Skills Council
gefinancierd. Adressen van scholen, zowel staats- als privéscholen, zijn verkrijgbaar via de onderwijsafdeling van de gemeente of via de
website van de staatsvoorlichtingsdienst Directgov. Op deze website kunt u ook aanvullende informatie vinden over het Engelse onderwijssysteem.