Nederlandse Ambassade in Londen, Verenigd Koninkrijk

Diploma legalisatie en waardering

Als u overweegt om in het Verenigd Koninkrijk te gaan studeren of werken, zal de onderwijsinstelling of werkgever vaak vragen om een bewijs van de wettelijke status en het niveau van de Nederlandse opleiding en/of diploma.

Legalisatie van diploma's

Door uw diploma te legaliseren, verkrijgt u het wettelijk bewijs dat uw Nederlandse diploma is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een stempel op het originele diploma bewijst dat het diploma echt is en wettelijk erkend.
U kunt uw diploma in Nederland laten legaliseren door DUO. Informatie over de procedure, het aanvraagformulier en de brochure Erkenning diploma in het Buitenland vindt u op de website van DUO.

Standaardverklaringen

Voor diploma's van het voortgezet onderwijs kunt u een standaardverklaring in het Nederlands en Engels aanvragen via de website van DUO.

U kunt ook een uitgebreide statusverklaring aanvragen, waarin wordt vermeld welk diploma u heeft behaald en in welke vakken u examen heeft gedaan. DUO verzorgt ook diplomabeschrijvingen van (oude) Nederlandse opleidingen en vergelijkt ze met de huidige onderwijsniveaus. Dit geldt alleen voor afgeronde opleidingen die vallen onder de wet-en regelgeving van het Ministerie van OCW.

Diplomawaardering en vergelijking

Voor vergelijking van uw voortgezet of hoger onderwijsdiploma met het Britse onderwijssysteem kunt u in Nederland terecht bij:

Nuffic
Afdeling Diplomawaardering en Certificering
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
Tel: 0031 (0)70 426 0275, (0)70 426 0260
www.nuffic.nl

De Nuffic verstrekt een persoonlijke diplomabeschrijving van uw Nederlandse hoger onderwijsdiploma en uw diploma van het voortgezet onderwijs. Deze beschrijvingen zijn opgesteld in het Engels en vermelden uw naam en de belangrijkste gegevens over de gevolgde opleiding en het behaalde diploma. Hierbij wordt onder andere de wettelijke grondslag van erkende Nederlandse instellingen en diploma's genoemd, het beroep waarvoor het diploma in Nederland kwalificeert en een vergelijking met het overeenkomstige diploma in het land van keuze.

In het Verenigd Koninkrijk is de UK Naric de nationale organisatie die advies en informatie geeft over waardering van buitenlandse diploma's voor alle opleidingsniveaus. UK Naric vergelijkt uw diploma met het Britse onderwijssysteem en geeft twee soorten documenten af:

* een diplomavergelijking waarin beschreven staat wat het vergelijkbare niveau van uw behaalde diploma's in het Verenigd Koninkrijk is;

* een loopbaanrapport, waarbij uitgebreide informatie wordt verstrekt over een van uw diploma's en het onderwijssysteem in Nederland.

Voor vragen over de beoordeling van uw Nederlandse cijferlijst voor toelating aan Britse universiteiten kunt u ook contact met hen opnemen. Op de website van de Nuffic vindt u uitleg over de wijze waarop uw cijferlijst in Engeland wordt gewaardeerd.

Vertalingen van diploma's en diplomavergelijking

Sommige werkgevers of onderwijsinstellingen zullen vragen om een vertaling van uw diploma. Vertalingen moeten van een stempel worden voorzien als bewijs van de wettelijke status van de opleiding. In Nederland kan alleen een beedigd vertaler dit doen. U kunt een lijst van be√ędigd vertalers downloaden in de rechterkolom.
Vertalers zijn echter niet bevoegd om uw diploma te vergelijken met het onderwijssysteem in Engeland of Schotland. Informeer daarom vooraf bij de onderwijsinstelling of werkgever of u kunt u volstaan met een diplomabeschrijving van de Nuffic of DUO.

Diploma's van Beroepsopleidingen

Binnen de Europese Unie wordt gewerkt aan de vergelijking van de diverse beroepsdiploma's die in omloop zijn. Voor een beschrijving van een diploma van het voortgezet beroepsonderwijs kunt u contact opnemen met de afdeling Internationale Diplomawaardering van COLO:

Vereniging COLO, Landelijke Organen Beroepsonderwijs
Bredewater 8
Postbus 7259
2701 AG Zoetermeer
Tel: 0031 (0)79 352 3000
www.colo.nl

Diplomaverklaring onderwijsbevoegdheid

Bent u in het bezit van een diploma waaraan in Nederland een formele onderwijsbevoegdheid is verbonden en wilt u in het buitenland les geven? Dan kan een verklaring van onderwijsbevoegdheid in het Engels opgevraagd worden, waarin staat vermeld in welke vakken en bij welke scholen u in Nederland onderwijs bevoegd bent. De verklaring kunt u aanvragen bij DUO.

Europass

Europass is een initiatief van de Europese Commissie en is een set documenten waarmee u op een eenvoudige manier uw vaardigheden en competenties kunt vastleggen voor gebruik in Europa. De basis van Europass is het CV, dat u naar wens kunt aanvullen met documenten over taalvaardigheid, internationale stages en diploma's. Het resultaat is een overzichtelijke presentatie, waarmee u uw kansen op de arbeidsmarkt zeker vergroot. Europass is een algemene, inhoudelijke beschrijving van de gevolgde opleiding. Het certificaat supplement certificaatsupplement is gratis te downloaden van de websites www.europass.nl of www.nlnrp.nl. Op de laatstgenoemde website staat ook nuttige informatie over het Nederlands onderwijs, dat u als bijlage bij het certificaatsupplement kunt voegen.