Nederlandse Ambassade in Londen, Verenigd Koninkrijk

Vertalingen

Er is een breed aanbod van tolken en vertalers in het Verenigd Koninkrijk, die vertalingen aanbieden van Nederlands naar Engels en vice versa. Een lijst met vertalers vindt u hier.

De personen en organisaties die op deze website vermeldt zijn, vertegenwoordigen slechts een selectie van de beschikbare diensten. Voor algemene informatie over vertalers in het Verenigd Koninkrijk kunt u contact opnemen met het Chartered Institute of Linguistics of het National Register of Public Service Interpreters.

Beëdigde Vertalingen
Officiële documenten (geboorte- en trouwakten, diploma's enz.) en/of documenten met een juridische status moet u laten vertalen door een beëdigd vertaler. Zij hebben een eed afgelegd bij een Nederlandse arrondissementsrechtbank en zijn bevoegd deze documenten te vertalen en te waarmerken met een stempel. Voor meer informatie over de legalisering van documenten, zie Legalisatie van Documenten.

Diploma's
Vertalingen van diploma's kunnen alleen door beëdigd vertaler worden gedaan. Zij vertalen de informatie op het diploma letterlijk, maar zijn niet bevoegd om diploma's te waarderen of te vergelijken met het Engelse onderwijssysteem. Dit betekent dat o.a de cijferlijsten hetzelfde blijven. Dit kan verwarring opleveren op het moment dat u zich gaat inschrijven bij een universiteit of solliciteert bij een werkgever.

Voor diplomawaardering en vergelijking kunt u contact opnemen met:

  • UK Naric in het Verenigd Koninkrijk. Zij hebben experts in dienst die Nederlandse diploma's kunnen lezen en vergelijken
  • Het Nuffic voor diploma's van het hoger onderwijs
  • Colo voor statusverklaringen van diploma's het middelbaar beroepsonderwijs en beroepscertificaten
  • DUO voor status en standaardverklaringen van diploma's van het voortgezet onderwijs en cursussen

Zie ook 'Diploma legalisatie en waardering' onder Onderwijs.